Cultura-organizationala-1920x1280

Ajutor de stat

Oferim sprijin în pregătirea și depunerea cererii de ajutor de stat.
Serviciile de consultanță includ trei faze de demarare a procesului de obținere a ajutorului de stat:

Faza 1:

Structurarea proiectului și determinarea celui mai adecvat mecanism de finanțare în funcție de criterii de eligibilitate specifice.

Serviciile noastre:

 • Colectarea informațiilor necesare și efectuarea de cercetări;
 • Structurarea proiectului de investiții în funcție de nevoile și planurile de afaceri ale companiei;
 • Identificarea celui mai potrivit mecanism financiar pentru proiectul de investiții;
 • Evaluarea eligibilității companiei și a proiectului conform criteriilor de eligibilitate specifice mecanismului financiar identificat.

Rezultate:
Livrabile cheie: Raportul de evaluare și calculul potențialului grant

Faza 2:

Asistență în pregătirea cererii de finanțare a proiectului de investiții

Serviciile noastre:

 • Asistenșă la întocmirea planului de afaceri al companiei (ex. prezentarea investiției și a solicitantului, planul de investiții, fundamentarea planului de angajare, analiza pieței, strategia de vanzări și marketing a companiei, calculul, analiza și justificarea contribuțiilor de dezvoltare regională ale investiției, analiza și justificarea indicatorilor financiari și economici, analiza și justificarea indicatorilor calitativi, analiza financiară – modelul financiar, situația fluxurilor de numerar proiectate, bilanțul contabil proiectat și situațiile de profit și pierdere);
 • Asistentață la întocmirea dosarului de cerere și a cererii de finanțare;
 • Asistență în relația cu autoritățile competente pe parcursul analizei cererii de finanțare.

Rezultate:
Livrabile cheie:

 • Plan de afaceri
 • Planul de angajare/Planul de investiții
 • Dosarul cererii de finanțare

Livrabilul va fi în limba română.

Faza 3:

Faza de implementare

Serviciile noastre:

 • Elaborarea procedurii interne de achiziție și selecție a furnizorilor astfel încât să fie respectate principiile: nediscriminării, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proporţionalităţii și eficienței utilizării fondurilor;
 • Monitorizarea planului de investiții față de cel aprobat, astfel:
  • verificarea lunară a stadiului fizic și financiar al contractelor de construcție, corectitudinea întocmirii situațiilor de lucrări din perspectiva încadrării lucrărilor în categorii eligibile și neeligibile și preluarea corectă în devizul pe obiect;
  • verificarea lunară a stadiului fizic și financiar al contractelor de achiziție de instalații tehnice, mașini și echipamente.
 • Furnizarea de modele și verificarea tuturor documentelor care vor fi depuse pentru plată (facturi, note explicative, declarații pe proprie răspundere, note contabile, extrase de cont, fotografii ale activelor);
 • Completarea formularelor solicitate de Minister (cerere de rambursare, decont de cheltuieli, anexe); asistența în asamblarea dosarelor de plată cuprinzând documentația necesară rambursării tranșelor de plată și depunerea dosarelor.
 • Asistență în timpul reuniunilor cu reprezentanții autorității care acordă ajutorul, dacă este cazul.

Rezultate:
Încasarea ajutorului de stat