Servicii_1920x1280_Audit

Audit

Keep calm and carry on auditing.

Stiați că auditul a apărut, pentru prima dată, în limba latină și înseamnă ascultarea conturilor?
Viața ne-a învățat că atunci când cineva sau ceva este „bun” sau „foarte bun” întotdeauna comparația se face cu un etalon de excepție.
Acesta este domeniul de la care se poate îndrăzni definirea auditului. Auditul este o măsură a performanței, fapt pentru care, prin audit, înțelegem examinarea profesională a unei informații în vederea exprimării unei aprecieri responsabile și independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate.
Obiectivul oricărui tip de audit îl mai constituie și asigurarea calității și corectitudinii informațiilor concomitent cu îmbunătățirea utilizării acestora spre a obține maximum de performanțe.

Activitatea de audit se referă la elaborarea unui punct de vedere profesionist și obiectiv legat de performanța unei afaceri. Fie că ai nevoie de un audit statutar sau de o analiză a riscurilor cerută de parteneri externi sau interni, îți punem la dispoziție o opinie obiectivă asupra performanței financiare a companiei tale. De asemenea, ne ocupăm și de auditarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (europene, naționale, ajutoare de stat).

Auditorii noștri, acreditați la Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR si ASPAAS), analizează riscurile și punctele de ineficiență și propun soluții argumentate.

audit intern

Ce este auditul intern?

Este un angajament în urma căruia auditorul intern evaluează sănătatea operațională a firmei, iar la final emite un raport prin care face cunoscute riscurile, cât și recomandările potrivite, pentru eliminarea sau diminuarea acestor riscuri.

De ce este nevoie de audit intern?

Auditul intern creează premisele de îmbunătățire a proceselor existente în companie, prin selectarea domeniilor unde poate adăuga valoare.

Ca și în cazul multor activități legate de audit, o abordare bazată pe riscuri este cea mai bună modalitate de a selecta domeniile ce pot fi îmbunătățite.

Există o obligație legală pentru auditul intern?

Toate businessurile ale căror situații financiare anuale sunt auditate sau care au obligativitatea de a publica raportul de audit financiar, au de asemenea obligația de a organiza și exercita activități de audit intern.

Nerespectarea acestor obligații cu privire la exercitarea funcției de audit intern se sancționează cu amenda de la 50.000 lei pana la 100.000 de lei.

Savvy te poate asista în crearea și documentarea procedurilor de lucru. Compania noastră poate oferi suport echipei manageriale pentru îmbunătăţirea proceselor de guvernare, de management al riscurilor și de control.