Guvernul pregătește lansarea Ajutorului  de Stat „INVESTALIM”, pentru dezvoltarea și susținerea industriei alimentare

Guvernul pregătește lansarea Ajutorului  de Stat „INVESTALIM”, pentru dezvoltarea și susținerea industriei alimentare

Beneficiari eligibili: IMM, întreprinderi mari, în activitate sau start up

Cofinanțare beneficiar: minim 25% – maxim 70% (în funcție de regiunea în care va fi amplasată investiția)

VALOARE minimă finanțare, excl. TVA: 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a 500.000euro.

Cheltuieli eligibile: costurile excl. T.V.A. aferente realizării/ achiziționării de active corporale și necorporale;

CHELTUIELI eligibile: active corporale și necorporale care îndeplinesc următoarele criterii:

a) să fie exploatate exclusiv pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea;
b) să fie incluse în activele Beneficiarului ajutorului de stat și să rămână asociate investiției pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investiției;
c) să fie achiziționate în condiții de piață.
d) activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute și să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.
e) beneficiarii ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile totale ale proiectului de investiție, din resurse proprii;

f) să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe și impozite la bugetul statului și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia

g) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii

Activele corporale și necorporale achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri.

Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare dacă:

 1. pentru terenuri și clădiri, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a investiției pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;
 2. închirierea de instalații sau de utilaje, contract leasing financiar cu obligația achiziționării activului la data la care expiră contractul

Praguri eligibilitate costuri active necorporale

 • întreprinderile mari:  până la 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.
 • Pentru IMM-uri:          100%.

CAEN-uri eligibile:

 • 1011 – Prelucrarea și conservarea cărnii
 • 1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasare
 • 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
 • 1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
 • 1031 – Prelucrarea și conservarea cartofilor
 • 1032 – Fabricarea sucurilor de fructe și legume
 • 1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
 • 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
 • 1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
 • 1061 – Fabricarea produselor de morărit
 • 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
 • 1081 – Fabricarea zaharului

Pentru mai multe informații, vă rugam sa ne contactați la telefon 0745.020.199 sau la adresa de mail andra.anicai@savvy.ro.