Guvernul pregătește lansarea Ajutorului  de Stat „CONSTRUCTPLUS”, pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții

Beneficiari eligibili: IMM, întreprinderi mari, în activitate sau start up

Cofinanțare beneficiar: minim 25% – maxim 70% (în funcție de regiunea în care va fi amplasată investiția)

Cheltuieli eligibile: costurile fără T.V.A. aferente realizării/ achiziționării de active corporale și necorporale;

1. Activele corporale și necorporale trebuie să:

  1. să fie exploatate exclusiv de beneficiarul ajutorului de stat pentru atingerea obiectivelor investiției;
  2. să fie incluse în activele beneficiarul ajutorului de stat și să rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării acesteia în cazul întreprinderilor mari si 3 ani în cazul IMM-urilor;
  3. să fie achiziționate în condiții de piață

2. Activele corporale și necorporale achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri.

Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare dacă:

  1. pentru terenuri și clădiri, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a investiției pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;
  2. închirierea de instalații sau de utilaje, contract leasing financiar cu obligația achiziționării activului la data la care expiră contractul

Praguri eligibilitate costuri active necorporale

  • întreprinderile mari:  până la 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.
  • Pentru IMM-uri:          100%.

Buget 2023                   149 milioane EUR

Atenție

Nu a fost publicat ghidul si nu avem valoarea minimă/maximă aferentă per proiect, vom reveni cu informații suplimentare pe acest subiect

CAEN-uri eligibile:

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă;
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
2351 Fabricarea cimentului;
2352 Fabricarea varului și ipsosului;
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
2363 Fabricarea betonului;
2364 Fabricarea mortarului;
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugam sa ne contactati la telefon 0745.020.199 sau la adresa de mail andra.anicai@savvy.ro.