Buletin informativ: Scheme de ajutor de minimis – Ajutoare de maxim 200.000 EUR

Ajutoare de maxim 200.000 EUR pentru firmele din sectorul cultural independent – schema de finantare a fost publicata in Monitorul Oficial

Beneficiarii schemei sunt întreprinderile care au personalitate juridică, sunt legal înregistrate în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii, respectiv:

  • societăți
  • organizații neguvernamentale

Valoarea ajutorului de stat

  1.  Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN, de mai jos, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

2.      Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

3.      Baza de calcul al ajutorului este certificate şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

Coduri caen eligibile:

18. TIPĂRIRE ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
1820 Reproducerea înregistrărilor
46. Comerț cu ridicata, cu excepțtia comerțului cu autovehicule și motociclete
4690 Comerț cu ridicata nespecializat*
*Limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet*
 * Limitat la intermedierea vanzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811 Activități de editare a cărților
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 Proiecția de filme cinematografice
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7420 Activități fotografice
79. Activități ale agențiilor turistice si a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare și asistență turistica
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică*
* limitat la intermedierea vânzării de bilete on line pentru evenimente culturale ți/sau artistice
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102 Activități ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

Departamentul Consultanță Fonduri

15.11.2022