Sistemul RO e-Transport

Potrivit OUG nr. 41 din 8 aprilie 2022 care instituie sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, obligația declarării revine următorilor utilizatori:

a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;

b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

Care sunt transporturile care fac obiectul declarării?

Se declară transportul pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat, și anume:

a) transportul bunurilor provenite din achiziţii intracomunitare de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional;

b) transportul bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România;

c) transportul bunurilor provenite din import de la locul de import şi până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional;

d) transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la biroul vamal de export situat pe teritoriul naţional;

e) transportul bunurilor aparţinând unor operatori economici diferiţi între două locaţii situate pe teritoriul naţional de la locul de încărcare până la locul de descărcare;

f) transportul bunurilor aparţinând aceluiaşi operator economic între două locaţii situate pe teritoriul naţional de la locul de încărcare până la locul de descărcare;

g) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri;

h) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul naţional, după depozitare sau formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România;

În prezent, categoriile de bunuri cu risc ridicat care fac obiectul declarării în sistemul RO e-Transport sunt:

 1. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv;
 2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv;
 3. Băuturi, lichide alcoolice şi oţet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv;
 4. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 si 2517;
 5. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv;
 6. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv;
 7. Încălțăminte, ghete si articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv;
 8. Fontă, fier şi oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214.

Prin intermediul sistemului RO e-Transport se declară date referitoare la expeditor şi beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum şi codul UIT generat.

Mențiuni referitoare la codul UIT

Codul UIT este codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat. Acesta se pune la dispoziția operatorului de transport rutier de către declarantul bunurilor până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz si este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări.

Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.

În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat, utilizatorii au obligaţia să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT însoţesc documentul de transport aferent acestora.

Contravenții si sancțiuni:

 1. nedeclararea în sistemul RO e-Transport, utilizarea codului UIT peste termenul de valabilitate și descărcarea bunurilor aflate în tranzit care nu fac obiectul formării unui nou transport. În acest caz, amenda este de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice și de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.
 2. declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantităţi diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri și se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.
 3. neprezentarea la solicitarea organelor din cadrul ANAF sau al Autorității Vamale Române de către conducatorul vehicului de transport a documentelor care însoțesc transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat. Această contravenție se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

*Procedura de aplicare a Ordonanței, precum şi categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării sunt în acest moment la nivel de proiect. Conform proiectului de lege, categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul Ro e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minim cu 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.

Departamentul Taxe & Fiscalitate

               24.06.2022