Implementarea Sistemelor AES-RO și NCTS5-RO Pentru Operațiuni de Export și Tranzit Vamal din 1 Decembrie 2023

Sumar modificări

Data de 1 decembrie 2023, marchează finalizarea instalării Sistemului Automatizat de Export (AES) și actualizarea Sistemului Computerizat de Tranzit (NCTS), conform termenelor stabilite prin Decizia de Implementare (UE) 2019/2151 a Comisiei Europene, care defineste planul de lucru pentru dezvoltarea și implementarea sistemelor electronice prevăzute în Codul Vamal al Uniunii Europene. De la această dată, vor fi operative noile sisteme pentru monitorizarea exporturilor și gestionarea operațiunilor de tranzit, astfel:

 • AES-RO (Sistem Automatizat de Export): Un sistem electronic esențial la nivelul Uniunii Europene pentru declararea bunurilor destinate exportului;
 • NCTS5-RO (Sistemul Computerizat Nou de Tranzit): Utilizat de toate Statele Membre ale UE pentru administrarea tranzitului vamal al bunurilor. Acesta reprezintă următoarea etapă în evoluția Sistemului Transeuropean de Control al Tranzitului și facilitează înregistrarea și monitorizarea mișcării bunurilor între statele membre UE și tranzitul către țări terțe

Detalii modificări

Din 1 decembrie 2023, operațiunile de export și tranzit vamal vor fi reglementate prin sistemele AES-RO și NCTS5-RO. Sistemul AES-RO, care devine funcțional la această dată, va substitui sistemul ECS-RO (Sistemul de Control al Exportului) pentru următoarele scopuri:

 • Procesarea declarațiilor vamale de export;
 • Înregistrarea declarațiilor sumare de ieșire.

Cu toate acestea, ECS-RO va rămâne utilizabil pentru cercetări specifice, precum și pentru modificări sau anulări ale declarațiilor vamale marcate ca „Exportate”.

Sistemul AES-RO se bazează pe un schimb electronic de informații între operatorii economici și autoritățile vamale. Autoritatea Vamală Română a publicat pe website-ul său (www.customs.ro) în secțiunea E-customs/AES, două ghiduri pentru operatorii economici legate de declarațiile vamale de export și de ieșire/re-export folosind AES-RO:

 • Ghid pentru declarația vamală de export în AES;
 • Ghid pentru declarația sumară de ieșire și notificarea de re-export în AES.

Înregistrarea operatorilor economici este esențială și obligatorie.

Începând cu 10 noiembrie 2023, modulul informatic UMG Trader (Modulul de Gestionare a Utilizatorilor) pentru înregistrarea operatorilor economici este disponibil, oferind acces la sistemele NCTS5-RO și AES-RO. Acesta înlocuiește procedura anterioară pe bază de hârtie. Operatorii economici trebuie să se înregistreze pe platforma UMG Trader pentru a obține un cod de înregistrare AES, necesar pentru identificarea și declararea corectă a exporturilor.

Toți operatorii economici, inclusiv cei înregistrați în sistemele NCTS-RO și ECS-RO, trebuie să se înregistreze pentru acces la NCTS5-RO sau AES-RO, atât pentru mediul de test cât și pentru depunerea și procesarea declarațiilor vamale. AES-RO funcționează cu certificate digitale calificate, iar declarațiile sunt transmise în noile sisteme cu semnătura electronică. Link-ul pentru acces la Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) se găsește pe site-ul Autorității Naționale a Vămilor (www.customs.ro) în secțiunea AES și NCTS5 RO UMG Trader Productie.

Înregistrarea este unică pentru toate exporturile și reprezintă o condiție obligatorie pentru depunerea declarațiilor de export.

Categorii de Utilizatori ai Sistemului:

Aplicația AES-RO este accesibilă următoarelor categorii:

 • Operatori economici care acționează în nume propriu sau desemnează un reprezentant;
 • Reprezentanți care acționează în numele altor operatori economici;
 • Operatori economici la ieșire, care depun notificări/manifeste la birourile vamale de ieșire.

Aplicația NCTS5-RO este accesibilă următoarelor categorii:

 • Titularii regimului de tranzit unional/comun;
 • Reprezentanți care acționează în numele altor operatori economici;
 • Transportatori TIR;
 • Traderi la destinație, inclusiv destinatarii agreati care transmit notificări de sosire;
 • Garanți