Buletin informativ: Modificări Legislative – Iunie 2024

Cuprins

 1. Modificări privind Sistemul RO e-Factura și aparatele de marcat electronice fiscale
 2. Implementarea decontului precompletat RO e-TVA

I. Modificări privind Sistemul RO e-Factura și aparatele de marcat electronice fiscale

 • Monitorul Oficial nr. 582 din 21 iunie 2024 – OUG nr. 69/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscale.
 • Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024 – OUG nr. 87/2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Modificările aduse prin OUG nr. 69/2024 și OUG nr. 87/2024 vizează raportarea în sistemul RO e-Factura și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Sistemul RO e-Factura

Raportarea facturilor în relația B2C

 • Începând cu 1 iulie 2024, transmiterea facturilor în sistemul național RO e-Factura pentru relația B2C va fi opțională până la 31 decembrie 2024, devenind obligatorie de la 1 ianuarie 2025.
 • Obligația de raportare revine operatorilor economici – persoane impozabile stabilite în România, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România.
 • Termenul de transmitere în sistemul național RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.
 • Netansmiterea în termen a facturilor emise în relația B2C va fi sancționată cu amenzi, începând cu 1 iulie 2025.

Raportarea facturilor emise de organele de executare silită

 • Obligația de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factura pentru organele de executare silită începe la 1 iulie 2024.
 • Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare factură emisă.

Raportarea facturilor emise de asociații/fundații și agricultori persoane fizice

 • Asociațiile, fundațiile și agricultorii persoane fizice pot opta pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura în perioada 1 iulie 2024 – 30 iunie 2025.
 • Începând cu 1 iulie 2025, aceștia vor fi obligați să se înregistreze în Registrul RO e-Factura.

Registrele: RO e-Factura opțional / RO e-Factura executări silite / RO e-Factura obligatoriu

 • Procedurile de organizare și înscriere în aceste registre vor fi stabilite prin Ordin al președintelui ANAF în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 69/2024.

Notificarea organelor fiscale

 • Beneficiarii care nu primesc facturile prin sistem în termenul-limită pot notifica organele fiscale competente. Procedura va fi stabilită prin Ordin al președintelui ANAF.

Case de marcat

 • Obligația de a tipări pe bonul fiscal, sub formă de cod QR, data şi ora emiterii, numărul de identificare al bonului fiscal, precum şi seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal.

II. Implementarea decontului precompletat RO e-TVA

 • Monitorul Oficial nr. 582 din 21 iunie 2024 – OUG nr. 70/2024 privind unele măsuri de implementare şi utilizare a decontului precompletat RO e-TVA şi valorificarea datelor şi informaţiilor prin implementarea unui sistem de guvernanţă specific, precum şi alte măsuri fiscale.
 • Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024 – OUG nr. 87/2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Prin OUG nr. 70/2024 și OUG nr. 87/2024, se reglementează implementarea și utilizarea decontului precompletat RO e-TVA.

Implementarea decontului precompletat RO e-TVA

 • Decontul precompletat RO e-TVA se implementează cu data de 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu 1 iulie 2024.
 • Decontul este generat de ANAF pe baza informațiilor preluate din diverse sisteme informatice și se transmite contribuabilului până la data de 5 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.
 • Contribuabilii trebuie să verifice și să răspundă notificării de conformare în termen de 20 de zile de la primirea acesteia, începând cu 1 ianuarie 2025 (1 august 2025 pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare).
 • Neîndeplinirea obligației de răspuns la notificare constituie contravenție și se sancționează cu amenzi.

Aceste măsuri sunt menite să îmbunătățească gestionarea și transparența fiscală, facilitând conformarea voluntară și reducând riscurile de evaziune fiscală.