Buletin informativ: Modificări Legislație Fiscală – Noiembrie 2022

(A)Prin Op ANAF 1985/2022 sunt stabilite noi contribuții fiscale care vor fi achitate în contul unic
(B) Prin Legea 301/2022 sunt aduse modificări Codului fiscal, fiind clarificată sintagma de „locuință care poate fi locuită ca atare”, în aplicarea Art. 291 (3) lit c)
(C) Prin Legea 309/2022 sunt aduse modificări Codului fiscal, fiind reglementată procedura impozitării veniturilor obținute din pensiile administrate privat și din pensiile facultative


(A) În Monitorul oficial nr. 1080 din 9 noiembrie 2022 a fost bublicat Ordinul Președintelui ANAF nr. 1985 privind completarea anexei la Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic


Sunt stabilite noi contribuții fiscale ce se vor achita în contul unic, după cum urmează:
1) Contribuția la asigurările sociale de sănătate suportată de angajator/plătitor de venit, aferenta contractelor de muncă cu timp parțial, atunci când aceasta se recalculează până la nivelul salariului minim.
2) Contribuția la asigurările sociale datorată de angajator/plătitor de venit, aferentă contractelor de muncă cu timp parțial, atunci când aceasta se recalculează până la nivelul salariului minim.
3) Contribuția la asigurările sociale de sănătate datorată de persoanele ce au calitate de pensionar, cu venituri din pensii peste plafonul scutit de contribuție de 4.000 lei.


(B) În Monitorul oficial nr. 1107 din 17 noiembrie 2022 a fost bublicată Legea 301/2022 pentru aprobarea OUG 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Prin prezenta se clarifică sintagma de „locuință care poate fi locuită ca atare”. Clarificarea vine în ajutorul aplicării prevederilor art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.
Așadar, clarificarea privind condițiile ce trebuie îndeplinite ca o locuință să poată fi considerată „locuibilă ca atare”, aplicându-se cota redusă de 5% la momentul livrării acesteia vine în sprijinul contribuabililor care operează în domeniul imobiliar, fiind eliminate unele interpretări neunitare, interpretări care pot da naștere unor diverse abordări din partea autorităților fiscale.
Mai mult, prin noua definiție privind un imobil „locuibil ca atare” adusă Codului fiscal, înțelegem că singura intenție a legiuitorului este de a clarifica aspecte fiscale deja existente și nu de a schimba condițiile de fond privind aplicarea cotei de TVA de 5%, intenție susținută inclusiv prin motivarea legiuitorului.


Astfel, locuinţele care în momentul livrării pot fi locuite ca atare reprezintă locuinţele care la data livrării îndeplinesc următoarele condiţii:
1) deţinătorii acestora au acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie;
2) au acces la energie electrică şi apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere;
3) sunt formate cel puţin dintr-un spaţiu pentru odihnă, un spaţiu pentru pregătirea hranei şi un grup sanitar, indiferent care sunt dotările existente şi gradul de finisare la data livrării, în vederea aplicării art. 291 alin. (3) lit. c) pentru aplicarea cotei reduse de TVA.


(C) În Monitorul oficial nr. 1109 din 17 noiembrie 2022 a fost bublicată Legea 309/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Modificările aduse prin Legea 309, reglementează procedura impozitării veniturilor obținute din pensiile administrate privat și din pensiile facultative.


Următoarele vor fi avute în vedere în stabilirea venitului impozabil lunar din pensii.
1) Venitul impozabil lunar din pensii se va stabili prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii, din Codul fiscal.
2) Pentru sumele primite ca plată unică de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat şi moştenitorii legali ai acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, venitul impozabil va fi constituit din sumele care depăşesc contribuţiile nete ale participanţilor la care fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit neimpozabil stabilit conform prevederilor alin. (1).
3) Pentru sumele primite ca plăţi eşalonate în rate de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat şi moştenitorii legali ai acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, venitul impozabil va fi constituit din sumele care depăşesc contribuţiile nete ale participanţilor, la care se aplică plafonul de venit neimpozabil stabilit conform prevederilor alin. (1) pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii.
4) Pentru sumele primite ca plată unică de către participanţii la fondurile de pensii facultative şi/sau fondurile de pensii ocupaţionale şi moştenitorii legali ai acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2020, cu completările ulterioare, venitul impozabil va fi constituit din sumele care depăşesc contribuţiile nete ale participanţilor, la care fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit neimpozabil stabilit conform prevederilor alin. (1).
5) Pentru sumele primite ca plăţi eşalonate în rate de către participanţii la fondurile de pensii facultative şi/sau ocupaţionale, precum şi moştenitorii legali ai acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2020, cu completările ulterioare, venitul impozabil va fi constituit din sumele care depăşesc contribuţiile nete ale participanţilor, la care se aplică plafonul de venit neimpozabil stabilit conform prevederilor alin. (1) pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii.