Modificări în legislația muncii

I. Salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2022

În Monitorul Oficial nr. 0950 din 5 octombrie 2021 a fost publicată Hotărârea nr. 1071 care stabilește salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2022.

Potrivit actului normativ, începând cu 1 ianuarie 2022 salariul minim brut garantat în plată va fi majorat la valoare de 2.550 lei pentru un program de lucru cu normă întreagă, reprezentând în medie 167,333 ore pe lună.

Această valoare a salariului minim brut va fi aplicabilă indiferent de nivelul de studii, eliminându-se astfel salariul majorat pentru absolvenții de studii superioare. Totodată, salariul minim pentru angajații societăților ce își desfășoară activitatea în sectorul construcțiilor rămâne stabilit la 3.000 lei brut.

În cele ce urmează vă prezentăm cuantumul taxelor salariale datorate pentru salariul minim brut în anul 2022 comparativ cu anul 2021:

ElementeAn 2021An 2022Diferența
1.Salariul minim brut2.3002.550250
2. CASS datorată de angajat (10%)23025525
3. CAS datorată de angajat (25%)57563863
4. Deducerea personală405330-75
5. Venit impozabil1.0901.327237
6. Impozitul pe veniturile din salarii (10%)10913324
7. Contribuția asiguratorie de muncă (2.25%)52575
8. Salariul net13861.524138
9. Total taxe salariale2.3522.607255

* Calculul salarial este realizat fără persoane în întreținere, doar cu deducerea personală ce se aplică.

II. Combaterea muncii subdeclarate

În încercarea de dezvoltare a unui mediu de afaceri caracterizat de concurența loială și pentru asigurarea protecției salariaților, organul legislativ prevede anumite sancțiuni pentru descurajarea “muncii la gri”.

În piață există fenomenul potrivit căruia angajatorul acordă salariaților un salariu mai mare decât cel evidențiat în documente, suma fiscalizată fiind mai mică decât cea primită efectiv de salariat. Pentru a împiedica aceste practici, prin Ordonanța de Urgență nr. 117 se instituie următoarele măsuri cu aplicabilitate de la 20 octombrie 2021:

  • Primirea la muncă a salariaților peste durata timpului de muncă stabilită prin contractul individual de muncă cu timp parțial se sancționează cu amendă de la 10.000 la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată; cuantumul total al amenzii nu poate depăși valoarea de 200.000 lei.
  • Acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidențiat în ștatele de plată și în declarațiile fiscale aferente este sancționată cu amendă cuprinsă între 8.000 și 10.000 lei pentru fiecare salariat care se află în această situație, dar valoarea totală a amenzii nu va depăși suma de 100.000 lei.
  • Angajatorii care nu se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind insolvența, pentru întârzierea plătii salariilor cu mai mult de o lună de la data de plată prevăzută în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă sunt sancționați cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei pentru fiecare salariat căruia nu i s-a plătit salariul.
  • S-a extins termenul de compensare a muncii suplimentare prin ore libere, de la 60 la 90 de zile calendaristice, după efectuarea acestora.

III. Zile libere plătite acordate părinților

Părinții pot beneficia de zile libere plătite, indemnizația fiind de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Indemnizația face obiectul tututor taxelor salariale, inclusiv pentru activitățiile pentru care se acordă facilități fiscale potrivit Codului Fiscal (construcțiile sau programarea).

Următoarele condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de indemnizație:

  • Copilul are vârsta de până la 12 ani și este înscris la o unitate de învățământ sau copilul/adultul în vârstă de până la 26 de ani este cu handicap și este cuprins într-o formă de învățământ;
  • Celălalt părinte nu beneficiază de zile libere;
  • Nu există posibilitatea desfășurării muncii la domicilu sau în telemuncă.

Departamentul Resure Umane

07.10.2021