Noutăți legislative

I. Termen conectare AMEF pentru contribuabili mici și mijlocii

Conform OPANAF nr. 435 din 25 martie 2021, vă reamintim că termenul pentru conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF pentru operatorii economici din categoria contribuabililor mici și mijlocii este 30 noiembrie 2021.

Această obligație revine operatorilor economici care încasează cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație. Aceștia sunt cei, care potrivit art. 1, alin. (1) din OUG nr. 28/1999, sunt obligați să folosească aparate de marcat electronice fiscale.

Din categoria aparatelor de marcat electronice fiscale fac parte: casele de marcat electronice fiscale, sistemele ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic.

II. Obligații pentru contribuabilii care au primit indemnizații de sprijin

OPANAF nr. 1251 din 9 august 2021 prevede procedura de stabilire din oficiu a impozitului pe veniturile persoanelor fizice. În acest sens, persoanele fizice care au desfășurat în anul 2020 activități independente, profesii libere sau au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală și au beneficiat de indemnizații de sprijin ca urmare a reducerii activității în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2 datorează impozit și contribuții sociale pentru acest venit.

 Astfel, indemnizațiile de sprijin primite de persoanele fizice menționate anterior trebuiau declarate prin intermediul declarației unice, care pentru anul 2020 a avut termen de depunere și plată 25 mai 2021. Cu ajutorul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială se vor identifica contribuabilii, persoane fizice, care nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale și se va efectua impunerea din oficiu.  

III. Termen Declarație 101 pentru anul 2021

Pentru contribuabilii care intră sub incidența reglementărilor OUG nr. 153/2020, termenul pentru depunerea Declarației 101 pentru anul 2021 s-a prelungit până la 25 iunie 2022.

În contextul acestei modificări, având în vedere faptul că termenul de declarare și de plată pentru primul trimestru al fiecarui an fiscal este 25 a lunii următoare trimestrului I și este anterior noului termen de regularizare a impozitului pentru anul precedent, contribuabilii care intră sub incidența OUG nr. 153/2020 vor efectua plata anticipată a impozitului pentru primul trimestru al anului fiscal.

Impozitul pentru primul trimestru al anului fiscal va fi calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului contabil aferent perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.

IV. Constituire grup fiscal în domeniul impozitului pe profit

Constituirea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit va fi posibilă începând cu 01 ianuarie 2022. În acest sens, menționăm că cererea pentru implementarea grupului se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale. Sistemul de consolidare este opțional, dar perioada de aplicare obligatorie este de 5 ani fiscali.

Astfel, pentru constituirea unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit începând cu anul 2022 termenul pentru depunerea documentației necesare este 2 noiembrie 2021.

V. Termen înrolare în Spațiul Privat Virtual

Modificările aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanța nr. 11/2021 prevăd și obligația pentru contribuabilii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent de a transmite documente către organul fiscal doar prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

Această prevedere intră în vigoare începând cu 01 martie 2022, iar orice documente depuse fizic la ghișeu nu vor mai fi luate în calcul.

Departamentul Taxe & Fiscalitate

 04.10.2021