Modificări aduse Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală

I. Ajustări pentru deprecierea creanțelor

Începând cu 1 ianuarie 2022, plafonul privind deductibilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor va fi majorat de la 30% la 50%. Astfel că, vor fi deductibile în limita unui procent de 50% ajustările pentru deprecierea creanțelor care sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței, nu sunt garantate de altă persoană și sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului.

II. Venituri din dividende

Ordonanța reglementează și plata impozitului pe dividende care se reține prin stopaj la sursă, în sensul că, pentru dividendele distribuie și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul se achită până la data de 25 ianuarie a anului următor. Vechea prevedere reglementa doar plata impozitului pentru dividendele distribuite și neplătite aferente anului  în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, fără să facă referire și la situația distribuirii dividendelor în urma întocmirii situațiilor financiare interimare.

Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul rezultatului fiscal, veniturile din dividende încasate de o persoană juridică română plătitoare de impozit pe profit de la o societate situată într-un stat membru, dacă cea dintâi are o deținere mai mare de 10% din capitalul social al persoanei juridice care plătește dividendele pe o perioada neîntreruptă de cel puțin un an. Suplimentar, societatea din celălat statul membru trebuie să fie plătitoare de impozit pe profit sau un alt impozit care se substituie impozitului pe profit. Astfel modificat Codul Fiscal, dividendele primite de la persoanele juridice din alt stat membru pot fi considerate venituri neimpozabile și în cazul în care acestea plătesc un impozit care se substituie impozitului pe profit.

Ordonanța a adus aceeași modificare și capitolului privind impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți. În acest sens, dividendele plătite de un rezident plătitor de impozit pe profit unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sunt scutite de impozit și dacă persoana juridică străină este plătitoare a unui impozit care substituie impozitul pe profit.

III. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real. Opțiunea este obligatorie pentru o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și nu se reînnoiește pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior prin completarea corespunzătoare și depunerea declarației unice până la data de 25 mai a anului următor expirării perioadei de 2 ani.

IV. Mecanismul One Stop Shop

Ordonanța reglementează posibilitatea persoanelor juridice neînregistrate în scopuri de TVA de a utiliza sistemul One Stop Shop privind livrările de bunuri la distanță către beneficiari persoane neimpozabile din alte state membre. Astfel că, a fost introdusă o nouă situație în care societățile neînregistrate în scopuri de TVA pot solicita codul special de TVA, și anume: optarea pentru sistemul simplificat al livrărilor de bunuri la distanță.

V. Fișierul standard de control fiscal

Ordonanța nr. 11 introduce obligația contribuabilului de a depune la organul fiscal Declarația informativă D406 Fișierul standard de control fiscal (SAF-T) care va cuprinde informații din evidența contabilă și fiscală.

Calendarul de implementare prevede că testarea voluntară a contibuabililor va fi demarată începând cu 1 septembrie 2021, iar operaționalizarea sistemului pentru marii contribuabili va începe din 1 ianuarie 2022.

Nedepunerea declarației constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, precum și depunerea incorectă sau incompletă a fișierului standard de control fiscal, iar în acest caz sancțiunea aplicată este de la 500 lei la 1.500 lei.

Departamentul Taxe & Fiscalitate

               07.09.2021