Fonduri nerambursabile pentru antreprenoriatul cultural

Programul RO-CULTURA a anunțat lansarea apelului de proiecte ”Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului”.

Acest apel de proiecte vizează creșterea gradului de acces al indivizilor la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural.

Programul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Solicitanții eligibili pot fi:

  • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
  • organizație neguvernamentală sau societate (comercială) sau societate cooperativă (înființate de cel puțin 2 ani, cu activitate și în sectoarele culturale și creative).

Perioada de implementare a activităților proiectului poate fi cuprinsă între 6 luni și 18 luni, cu începere de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30.04.2024.

Exemple de activități eligibile:

  • inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
  • producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale ;
  • abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea  publicului;
  • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
  • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
  • inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative.

Termenul limită de depunere a proiectelor: 31 august 2021, ora 16:00.

Departamentul Consultanță Fonduri
               12.07.2021