Modificări legislative

Începând cu luna aprilie 2021 se suspendă acordarea facilității fiscale în valoare de 1.500 lei pentru decontarea educației timpurie, până la sfârșitul anului în curs, cu precizarea ca „noile reguli fiscale reglementate s-au dovedit insuficiente pentru a permite aplicarea lor„.

În Monitorul Oficial nr. 315 din 29.03.2021, a fost publicat OUG 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Astfel, a fost suspendată acordarea sumei de până la 1.500 lei pentru educația timpurie.

Măsura se suspendă începând cu data de 1 aprilie 2021 și până la data de 31 decembrie 2021.

Se propune astfel suspendarea aplicării dispozițiilor art. 25 alin. (4) lit. i1) – i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că aceste dispoziții nu asigură reguli fiscale suficiente și neechivoce de aplicare a stimulentului fiscal reglementat pentru educația timpurie, care să conducă la stabilitate și eficiență legislativă, ceea ce impune astfel o revizuire a acestor reglementări. Luand în considerare modul de calcul și declarare a impozitului pe profit datorat, respectiv trimestrial/anual, perioada suspendării începe cu data de 1 aprilie 2021 și se încheie la data de 31 decembrie 2021.

LEGEA 58/2021 – noi modificari aplicabile din 8 aprilie 2021 (Kurzarbeit)

În Monitorul Oficial 345 din 5 aprilie 2021 s-a publicat Legea 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Angajatorii pot aplica unilateral această măsură astfel:

 • În starea de alertă/urgență/asediu și încă 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu;
 • Reducerea timpului de muncă al salariaților se poate face cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută in contractul individual de munca;
 • Reducerea timpului de muncă trebuie să se aplice pentru cel putin 5 zile cuprinse într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, calculată începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii;
 • Acolo unde există sindicat sau reprezentanți ai salariaților, măsura se poate lua de angajator numai cu acordul sindicatului sau al reprezentanților salariaților;
 • Decizia Angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii;
 • Pe durata reducerii timpului de muncă, salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. Indemnizaţia reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale.
 • Indemnizaţia se achită de Angajator la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta de către stat, dacă au fost achitate impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii aferente
 • În situaţia în care bugetul angajatorului permite, indemnizaţia prevăzută mai sus poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa până la nivelul salariului de bază (nu este obligatoriu, este doar o optiune, iar aceasta suplimentare nu se poate deconta de stat)

Condiții pentru aplicarea măsurii și solicitarea decontării indemnizației acordate:

 • Măsura trebuie să afecteze cel puțin 10% dintre salariați;
 • Trebuie să existe o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau cel mult din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% față de luna similară sau faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă/asediu, respectiv 2019;
 • Angajatorul trebuie să achite inclusiv valoarea indemnizației, precum și taxele aferente (inclusiv contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru perioada respectivă, atât pentru drepturile salariale aferente timpului de muncă lucrat, cât şi pentru indemnizaţia acordata), ulterior se va realiza decontarea din partea AJOFM.
 • Solicitarea decontării indemnizației se realizează prin depunerea lunară a documentației la AJOFM, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

Documentația ce trebuie depusă în vederea decontării cuprinde:

 • copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă şi dovada aducerii acesteia la cunoştinţa salariaţilor, prin orice mijloace folosite de Angajator în mod obişnuit pentru comunicarea cu angajaţii;
 • declaraţie pe propria răspundere a Angajatorului, din care să reiasă reducerea cifrei de afaceri;
 • copia acordului încheiat cu sindicatul sau reprezentanții salariaților sau dovada informării salariaţilor, acolo unde nu există sindicat sau reprezentanţi ai salariaţilor;
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie;
 • copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidenţierea plăţii indemnizaţiei.

Deși în cuprinsul condițiilor nu se prevede expres, având în vedere prevederile legale care precizează că decontarea se face după îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, este posibil ca, în practică, să se solicite și dovezi ale achitării acestor obligații.

Decontarea se realizează în termen de 10 zile de la depunerea tuturor documentelor, în forma corectă.

Departamentul Taxe & Fiscalitate

               09.04.2021