Plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare se dublează

În Monitorul Oficial nr. 1269 din 21 decembrie 2020 a fost publicată legea nr. 296 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Nivelul plafonului pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA se va dubla conform Legii nr.296/2020.

Codul Fiscal valabil în 2020

În anul 2020, persoanele eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, erau persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316, care aveau sediul activitatii economice în România și care în anul precedent nu au aplicat sistemul TVA la încasare, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Codul Fiscal valabil în 2021

Conform modificării prezentate prin intermediul Legii nr. 296/2020, sistemul de TVA la încasare poate fi aplicat de către contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA, cu activitate în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic anterior a fost de până în 4.500.000 lei.

Având în vedere mențiunile Codului Fiscal de la art. 282, cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 4.500.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 şi 278, realizate în cursul anului calendaristic.

Așadar, prezenta lege prevede dublarea plafonului sistemului de TVA la încasare de la un plafon de 2.250.000 de lei (aproximativ 500.000 de euro) la un plafon de 4.500.000 de lei (aproximativ un milion de euro).

Departamentul Taxe & Fiscalitate

               15.01.2021