Raportarea aranjamentelor transfrontaliere în baza DAC6

Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă între statele membre

Ce este DAC6?

DAC 6 prevede raportarea obligatorie a unor aranjamente transfrontaliere în care este implicat cel puțin un stat membru UE ori între un stat membru și unul din afara UE și care au anumite semne distinctive.

Unele aranjamente sunt raportabile numai dacă trec testul beneficiului principal, și anume dacă unul dintre principalele beneficii ale aranjamentului respectiv a fost obținerea unui avantaj fiscal.

Pe scurt, DAC6 prevede realizarea schimbului automat de informații între statele membre.

Implementare în România

Romania a transpus DAC6 la începutul anului 2020 prin implementarea Ordonanței Guvernului nr. 5/28.01.2020.

Formular

Ordinul Președintelui ANAF nr. 1029/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 407 din 18 mai 2020. Actul privește aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, în vederea raportării informațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării.

În perioada următoare este posibil să apară clarificări suplimentare în ceea ce privește modalitatea de raportare a aranjamentelor transfrontaliere, iar formularul de raportare să sufere anumite modificări.

Taxele acoperite de DAC6

Sub incidența prezentei directive sunt vizate doar impozitele directe, după cum urmează:

 • Impozitul pe profit
 • Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
 • Impozitul pe venit (venitul din salarii, activități independente, investiții etc)
 • Impozitul pe veniturile nerezidenților (impozitul cu reținere la sursă)

Ce este un aranjament transfrontalier?

Un aranjament care implică următoarele aspecte:

 • Două sau mai multe state membre UE
 • Un stat membru UE și un alt stat non-UE

Cu atât mai mult, trebuie îndeplinită cel puțin una din condițiile următoare:

 • Nu toți participanții sunt rezidenți fiscali ai aceeați jurisdicții;
 • Cel puțin un participant este rezident în scopuri fiscale în mai multe jurisdicții
 • Cel puțin un participant desfășoară activități într-o altă jurisdicție printr-un sediu permanent și aranjamentul este legat de actitatea sediului permanent
 • Cel puțin un participant desfășoară activități într-o altă jurisdicție fără a avea rezidența fiscală sau fara instituirea unui sediu permanent în acea jurisdicție
 • Aranjamentul are un posibil impact asupra schimbului automat de informații sau asupra identificării beneficiarilor reali

Ce aranjamente sunt raportabile?

Ordonanța se referă doar la aranjamente transfrontaliere, cele locale (ce implică doar România) fiind în afara domeniului de aplicare a acestor reglementări legale.

Operatiunile raportabile obligatorii sunt reprezentate de orice aranjament transfrontalier care cuprinde cel puțin unul dintre semnele distinctive.

Semnele distinctive

DAC6 prevede două categorii mari de semne distinctive: cele care trebuie să treacă testul beneficiului principal, și cele care sunt raportabile direct. Testul acesta este trecut dacă beneficiul principal sau unul dintre beneficiile principale ale aranjamentului respectiv constă în obținerea unui avantaj fiscal. 

Practic, un semn distinctiv înseamnă orice caracteristică sau mai multe însușiri ale unui aranjament transfrontalier care prezintă un indiciu al unui potențial risc de evitare a obligațiilor fiscale.

Conform Ordonanței, semnele distinctive împărțite în două mari grupe: semne distinctive generice (Categoria A) și semne distinctive specifice, e.g. legate de tranzacții transfrontaliere, referitoare la schimbul automat de informații sau la stabilirea prețurilor de transfer (Categoriile B, C, D și E). În ceea ce privește testul beneficiului principal, acesta se aplică doar împreună cu acele semne distinctive specific menționate în Directivă (i.e. semnele distinctive din Categoriile A și B și paragrafele (b)(i), (c) și (d) din semnele distinctive din Categoria C). 

Cine raportează?

Obligația de raportare se aplică, în general, oricărui intermediar care oferă ajutor, asistență sau consiliere cu privire la aceste acțiuni.

Intermediarii care au obligația păstrării secretului profesional vor raporta aranjamentele transfrontaliere numai cu acordul scris al contribuabilului relevant, iar în lipsa acordului, aceștia au obligația să notifice alți intermediari. În lipsa unui alt intermediar, îl vor notifica pe contribuabilul relevant cu privire la obligațiile de raportare. Dacă nu există niciun intermediar, obligația de raportare revine contribuabilului.

Când raportează intermediarul?

Un intermediar este obligat să raporteze informațiile către ANAF dacă are prezență în România (rezidență, sediu permanent, constituire sau reglementare de legea română sau apartenență în asociații profesionale).

Când raportează contribuabilul?

Atunci când nu sunt implicați intermediari sau când aceștia au obligația legală de a păstra secretul profesional, obligația raportării se mută în sarcina contribuabilului.

Termene de raportare

 • 28 februarie 2021 pentru aranjamentele al căror prim pas în implementare a fost efectuat în perioada 25 iunie 2018—30 iunie 2020;
 • 31 ianuarie 2021 pentru aranjamentele raportabile puse la dispoziție în vederea implementării, pregătite pentru implementare sau al căror prim pas în implementare este făcut în perioada în perioada 1 iulie 2020—31 decembrie 2020;
 • 30 aprilie 2021 – data până la care intermediarii trebuie să întocmească primul raport în cazul aranjamentelor comercializabile;
 • 30 aprilie 2021 – data la care A.N.A.F. comunică prin intermediul schimbului automat primele informații;
 • Aranjamentele inițiate începând cu 1 ianuarie 2021 vor trebui raportate în termen de 30 de zile.

Sancțiuni

Sancțiunile aplicabile intermediarilor sau contribuabililor pentru nerespectarea prevederilor legale în termenele prevăzute sunt:

 • amendă contravențională de la 20.000 lei la 100.000 lei pentru neraportarea sau raportarea cu întârziere a aranjamentelor transfrontaliere
 • amenda contravențională de la 5.000 lei la 30.000 lei pentru neîndeplinirea de către un intermediar care are obligația păstrării secretului profesional, a obligației de notificare a altui intermediar sau a contribuabilului relevant.

 Departamentul Taxe & Fiscalitate

               21.12.2020

Pentru a citi textul integral click aici Raportarea aranjamentelor transfrontaliere în baza DAC6.pdf