Declarația unică

Declarația unică își propune să reunească 7 declarații utilizate anterior și anume:

D200 (Declarația privind veniturile realizate din România)

D201 (Declarația privind veniturile realizate din strainatate)

D220 (Declarația privind venitul estimat/norma de venit)

D221 (Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit)

D600 (Declarația privind venitul asigurat la sistemul public de pensii)

D604 (Declarația pentru CASS datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri)

D605 (Declarația privind stoparea CASS aferentă persoanelor fără venit)

Termenul de depunere

Termenul de depunere este de 15 martie,  atăt pentru declararea veniturilor estimate pentru anul în curs, cât și pentru declararea veniturilor realizate aferente anului anterior. Termenul de plată al impozitului și contribuțiilor sociale datorate coincide cu termenul de depunere al declarației, respectiv 15 marie anul următor.

Excepție: pentru anul 2018 termenul de depunere este de 15 iulie 2018, pentru declararea veniturilor realizate în anul 2017 (dacă nu a fost depusă anterior declarația 200) și pentru declararea veniturilor estimate pentru anul 2018.

Prin excepție, dacă se obțin venituri în cursul anului, declarația unică privind veniturile estimate se va depune în termen de 30 de zile de la data începerii activității sau de la data obținerii venitului.

Cine depune declarația

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice române care au obligația de plată a impozitului și/sau contribuțiilor sociale asupra veniturilor extra-salariale, provenite din:

 • Premii/jocuri de noroc;
 • Pensii;
 • Transfer imobile;
 • Cedarea folosinței bunurilor (venituri din chirii);
 • Investiții (venituri din dividende, dobânzi sau vânzare de acțiuni);
 • Activități agricole;
 • Asocieri de persoane juridice;
 • Alte surse;
 • Activități independente;
 • Drepturi de proprietate intelectuală.

Impozite datorate

Se datorează și se declară:

–  10% impozit pentru toate categoriile de venituri menționate anterior, dacă impozitul nu a fost reținut la sursă de către plătitorii de venituri.

10% CASS, dacă totalitatea veniturilor obținute/estimate a se obține din: cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții (ex: dividende), activități agricole, asocieri de PJ, presum și venituri din alte surse, depășește valoarea de 12 salarii minime burte pe economice (pentru anul 2018 plafonul este de 22.800 lei).

CASS se calculează asupra plafonului de 12 salarii minime brute pe economie, pentru 2018 suma de plată fiind de 2.280 lei (10%*22.800 lei).

Excepții:

Nu se datorează CASS:

 • de către persoanele fizice care realizează venituri sub plafonul de 22.800 lei anual (12 salarii minime brute pe economie);
 • de către pensionari sau salariați, în cazul în care obțin doar venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

25% CAS, dacă totalitatea veniturilor obtinute din activități independente (PFA, profesii) și drepturi de proprietate intelectuală, depășeste valoarea de 12 salarii minime brute pe economie (pentru 2018 plafonul este de 22.800 lei).

CAS se calculează asupra plafonului de 12 salarii minime brute pe economie, pentru 2018 suma de plată fiind de 5.700 lei (25%*22.800 lei).

CAS se poate calcula și asupra unui venit mai mare, la alegerea contribuabilului.

Excepții:

Nu se datorează CAS:

 • de către persoanele fizice care realizează venituri sub plafonul de 22.800 lei anual (12 salarii minime brute pe economie);
 • de către pensionari;
 • de către salariați, în cazul în care obțin doar venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Modalitatea de depunere

Declarația unică se depune în format fizic, pe suport hârtie doar pentru anul 2018, dar și online pe Spațiul Privat Virtual ANAF. Rectificarea acesteia presupune înscrierea tuturor datelor și informațiilor prevăzute în capitolul supus rectificării.

Bonificații

Există și un sistem de bonificații pentru anul 2018 care presupune o reducere de 5% pentru plata până la 15 decembrie 2018 a impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor estimate pentru 2018 și 5% pentru depunerea Declarației Unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Bonificația se aplică atât asupra impozitului, cât și asupra contribuțiilor sociale.

Cuprins declarație

Declarația cuprinde 2 secțiuni:

 • Capitolul 1. Date privind veniturile realizate în 2017 (se declară venitul realizat pentru anul precedent)
 • Capitolul 2. Date privind impozitul pe veniturile estimate a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018 (se declară venitul estimat pentru anul curent)

Capitolul 1 se completează de către cei care nu au depus anterior declarația 200; totodată, pentru impozitul și contribuțiile datorate pentru veniturile realizate în 2017, ANAF va emite decizii de impunere, iar termenul de plată este de 60 de zile de la comunicarea decizei.

Menționăm astfel că termenul de 15 iulie 2018 nu este și termen de plată.

Dacă anterior au fost depuse declarații privind venitul estimat pe 2018 (ex: 220), contribuabilii sunt în continuare obligați să depună declarația unică până la 15 iulie 2018.

Alte mențiuni:

 • În cazul obținerii veniturilor din cedarea folosinței bunurilor (chirii), contractele nu se vor mai declara la ANAF, ci se va depune declarația unică, unde se completează câte o secțiune pentru fiecare contract existent.

La încheierea unui nou contract/modificarea unui contract existent, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, se va depune declarația unică cu înscrierea tuturor datelor și informațiilor prevăzute în capitolul supus rectificării.

 • În cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor și a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, venitul supus impozitului pe venit și venitul care se compară cu plafoanele menționate la contribuțiile sociale, reprezintă venitul brut obținut diminuat cu cota forfetară de cheltuieli (40%);
 • În cazul veniturilor din dividende, se vor lua în calcul dividendele încasate de către asociați/acționari în anul pentru care se depune declarația.
 • În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, declarația unică nu se depune dacă atât impozitul cât și contribuțiile sociale au fost reținute la sursă de către plătitorii de venituri.

Pentru informații suplimentare consultanții noștrii vă stau la dispoziție.

Persoană de contact departament taxe:

Simona Stănculescu

Senior Tax Advisor

Mobil: +40 736 012 643

E-mail: simona.stanculescu@gsr-expertise.ro

Website: www.gsr-expertise.ro