Propunere facilități pentru sectorul IT 

Conform proiectului de Ordonanță de Urgență Guvernamentală privind unele măsuri fiscal-bugetare (denumită în continuare OUG) din 6 februarie 2018, se propune introducerea unui mecanism de compensare a contribuțiilor sociale obligatorii pentru angajatorii din domeniul IT.

În urma transferului contribuțiilor CAS (10%) și CASS (25%) în sarcina angajatului, conform OUG 79/2017 și reducerea cotei de impozitare la 10%, pentru salariații din domeniul IT salariile nete se diminează.

Astfel, noua măsură își propune să asigure unui regim fiscal unitar și să mențină efectele facilităților existente pentru acest domeniu de activitate.

  • În ce constă măsura?

Suportarea de la Bugetul de Stat a unei părți din contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de salariați.

Această parte va fi calculată de angajator și evidențiată distinct în declarația lunară 112 ca și deducere.

  • Condiție obligatorie pentru aplicare

Salariul brut al angajatului să fie majorat cu cel puțin 20% față de salariul brut al lunii Decembrie 2017.

  • Mod de calcul contribuție CASS

CASSreținută în luna de calcul = Venit brut2018 – CASdatorată în 2018 – Salariu netdecembrie 2017.

Unde:

  1. a) CASSreținută = contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de către angajatori/plătitori din salariul brut în lună, care nu poate fi mai mare decât contribuția calculată și datorată conform dispozițiilor Codului fiscal;
  2. b) Venit brut2018 = venitul bază de calcul al CASS, realizat în anul 2018;
  3. c) CASdatorată in 2018 = contribuţia de asigurări sociale, calculată și reținută de către angajatori/plătitori, potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare în anul 2018;
  4. d) Salariu netdecembrie 2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contribuţiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, în luna decembrie 2017, corespunzător salariului brut prevăzut în contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017.
  • Exemplu mod de calcul, conform Notei de fundamentare al proiectului de OUG:

Venit brut – decembrie 2017:                           10.000 lei

Contribuții sociale obligatorii- angajat:            1.650 lei 

CAS (10,5%)                                                             1.050 lei

CASS (5,5%)                                                                550 lei

Șomaj (0,5%)                                                                 50 lei

Venit net:                                                                8.350 lei

 

Venit brut 2018 :                                                12.000 lei

[10.000 lei + 10.000 lei x 20% (venit brut 2017 majorat cu 20%)]

Contribuții sociale obligatorii, DATORATE

de angajat:                                                        4.200 lei, din care:

CAS   datorată (25%)                                           3.000 lei

CASS datorată (10%)                                           1.200 lei

CASS REȚINUTĂ:                                                   650 lei

[12.000 lei – 3.000 lei – 8.350 lei = 650 lei (venitbrut 2018 – CAS2018 – venit  netdecembrie 2017)]

Diferență CASS dedusă de la bugetul de stat:    550 lei                 

[1.200 lei – 650 lei (CASS datorată – CASS reținută)]

Venit net:                                                              8.350 lei                   

  • Termen aplicare

Măsurile propuse prin actul normativ sunt aplicabile veniturilor din salarii și asimilate salariilor relizate de categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal, pentru care scadența obligației de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat și reținută de angajator, intrevine după intrarea în vigoare, pe o perioadă de 12 luni.

Pentru veniturile realizate în anul 2018, în perioadele anterioare intrării în vigoare a ordonaței, angajatorul poate efectua regularizarea prin depunerea declarației rectificative, până la 31 decembrie 2018.

Menționăm că mecanismul de compensare a CASS se va aplica pentru toate tipurile de salarii scutite de impozit (i.e.: IT, personal din cercetare-dezvoltare).