Buletin Informativ privind formularul 600

Formularul 600 se depune până la data de 31 ianuarie 2018, de către persoanele fizice ce au obținut în anul fiscal precedent (2017) venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse astfel:

 1. Pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale (denumită în continuare “CAS”):
 • Se depune formularul 600 de către persoanele fizice ce au obținut în anul 2017 venituri lunare nete din activități independente (PFA, II, drepturi de autor etc.), egale cu cel puțin salariul de bază minim brut pe țară valabil în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei;
 • Persoanele fizice ce au obținut venituri din activități independente în 2017 sub plafonul menționat, pot opta pentru plata CAS în 2018;
 • Baza de calcul a CAS reprezintă venitul ales de contribuabil, ce nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară valabil în luna ianuarie 2018 (1.900 lei);
 • CAS se plătește în trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
 1. Pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (denumită în continuare “CASS”):
 • Se depune formularul 600 de către persoanele fizice ce au obținut venituri în anul fiscal precedent (2017), din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii (ex: dividende) sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară, respectiv suma de 22.800 lei;
 • Persoanele fizice ce au obținut astfel de venituri în 2017 însă sub plafonul menționat, pot opta pentru plata CASS în 2018;
 • Baza de calcul a CASS reprezintă salariul de bază minim brut pe țară valabil în luna ianuarie 2018 (1.900 lei);
 • CASS se plătește în trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Persoanele fizice ce obțin venituri sub plafonul menționat, nu au obligația depunerii declarației 600, însă pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale.

 1. Termen și modalitate de depunere a formularului 600

 Formularul se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la data de 31 ianuarie inclusiv sau în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului în cazul celor care încep o activitate în cursul anului.
Începând cu 15 ianuarie 2018, formularul 600 poate fi transmis și în format electronic, de pe portalul www.anaf.ro.
Pentru anul 2018 termenul de depunere este 31 ianuarie 2018 inclusiv.

Exemplu practic:

Popescu Gheorghe prestează servicii de contabilitate prin intermediul PFA-ului său înregistrat din anul 2016. În anul 2017, a obținut venituri nete din această activitate de 60.000 lei, respectiv 5.000 de lei pe lună.

Totodată, deoarece activitatea de contabilitate nu îi ocupă tot timpul, Popescu Gheorghe este și asociat într-o societate cu răspundere limitată ce oferă servicii de consultanță fiscală.
În 2017, a încasat dividende din această societate în valoare de 6.000 de lei.

Astfel, veniturile totale obținute de Popescu Gheorghe în anul 2017 sunt de 66.000 lei.

În luna ianuarie 2018, Popescu Gheorghe analizează veniturile obținute în anul 2017 și constată că este obligat să depună formularul 600 până la data de 31 ianuarie 2018, deoarece:

 • Veniturile obținute din activități independente (PFA), respectiv 5.000 de lei/lună, depășesc plafonul de 1.900 de lei/lună prevăzut pentru CAS;
 • Veniturile obținute din activități independente (PFA) cumulate cu veniturile obținute din dividende, respectiv suma de 66.000 lei, depășesc plafonul de 22.800 lei prevăzut pentru CASS.

Astfel, în 2018, Popescu Gheorghe va plăti contribuții astfel:

 • Contribuția de asigurări sociale: 25% raportat la salariul minim brut pe țară de 1.900 lei, respectiv 5.700 lei/an, 1.425 lei/trimestru;
  Dacă dorește, Popescu Gheorghe poate opta pentru un venit mai mare, plătind astfel o contribuție de asigurări sociale mai mare.
 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate: 10% raportat la salariul minim brut pe țară de 1.900 lei, respectiv 2.280 lei/an, 570 lei/trimestru.
  Total contribuții datorate în 2018: 7.980 lei.

 

Pentru informații suplimentare consultanții noștrii vă stau la dispoziție.

Persoană de contact departament taxe:
Simona Stănculescu
Senior Tax Advisor
Mobil: +40 736 012 643
E-mail: simona.stanculescu@gsr-expertise.ro
Website: www.gsr-expertise.ro;